1 Mayıs 2017

Uydurulan Din ve Kur'an'daki Din

Kur'an Araştırmaları Grubu tarafından yazılmış olan bu kitap, kendine ait bir websayfasında da metinleri büyük oranda okuyucuya sunuyor. Öncelikle yazar isimlerinin açıklıkla listelenmediği dikkat çekiyor. Bunun bir sebebi ölüm tehditleri alıyor olmaları veya alma riskleri olabilir. Peki bu kitap ne anlatıyor ki böylesi bir gizliliğe ihtiyaç duyuldu? Kitabı okudukça anlaşılır hale geliyor bu. Çünkü dini sadece Kur'an'a göre yaşamayı savunan bir metin, böylesi bir durum işine gelmeyen pekçok tarikat ve/veya fanatiğin hışmını üzerine çekecektir. Dini sadece Kur'an'a göre yaşamanın bizzat Kur'an tarafından istenmesi ayetlerle aşikârken, bunun savunulmasının öfke çekmesi aslında büyük bir ironidir.

Kitap başından sonuna dek, İslâm dinini ve tüm içeriğini, inanç konuları, dua ve ibadetler vb. sadece Kur'an-ı Kerim'i esas alarak gerçekleştirilmesini içeriyor. Ve bunu sadece Kur'an'dan kitaba alıntılanmış ayetleri işaret ederek yapıyor. Toplumların Kur'an'a değil de kul işi uydurmalara sarılmasının tarihini, sosyal ve toplumsal sebeplerini, bunların sonuçlarını da size kaynaklarıyla sunmakta.

Bohçalara sarılı, yükseklere asılı, el sürülmeden nesiller geçen, toplum genelinde sadece ölünün ardından duvardan indirilip okunan ve (içinde onlarca defa vurgulandığının tam eksine) "üzerinde derin derin düşünülmeyen" Kur'an, aslında dinimizin tüm gereklerini tam ve yeterli olarak bize ulaştırmakta. Bu benim bir yorumum değil, doğruca ayetlerle açıklanan bir ifade.
"Kendilerine okunmakta olan Kitab'ı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu?" Ankebut, 51

Peygamberimiz (s.a.v.) ve dört halifenin dönemlerinin ardından hadis yazımının nasıl zamanın yönetimleri tarafından desteklenerek hadis uydurmacılığına ulaştığı, bunun ardından mezheplerin daha da güçlenmek için nasıl kimi hadisleri yalan kimilerini doğru gördükleri, dinimizin esası Kur'an yerine nasıl bu uydurma hadis ve rivayetlerle şişirilen İlmihâl kitaplardan öğrenilerek asıl olandan uzaklaştırıldığı bu kitapta anlatılıyor. Kitaptan bazı başlıklar şu şekilde:

Dinan Kaynağı Nedir?
Kur'an Ayetlerine Göre Din
Reform Değil Kur'an'a Dönüş
Hadislerin İncelenmesi
Dine Sokulan İlâvelerin, Hadislerin Uydurulma Sebepleri
Hadis-Kur'an Çelişkileri
Hadis-Hadis Çelişkileri
Hadis-Mantık Çelişkileri
Hadislerin Dine İlâveleri
Hadisler Hadisleri yArgılarsa
Dört Halifenin Hadislere Karşı tavrı
Bazı Önemli Hadis Uydurucuları
Dini Uydurmacılıkta Emevileri, Abbasiler ve Diğer Tarihi Sebepler
Mezhepler
Tarikatlar
...
Kur'an'ın Dininin Kolaylığı
Kur'an'dan Soruların Çözümlerine Örnekler
Kur'an'da İnanç Konuları, Namaz, Oruç, Hac ve Zekât

Bu kitabı okudukça aslında üzüntülere düşüyorsunuz. Çünkü dosdoğruca önünüze konulan ayetleri görürken, bir yandan Kur'an'ın asırlar öncesinden bir mucize olarak öngördüğü ve ayetlerde bahsedilen fırkalara bölünme, hizipleşme, ve Peygamberimizin (s.a.v.) ömründe söylemesi imkânı olabilecek sayıyı kat kat aşmış uydurma hadisler, insanların günlük yaşamında dürüst bir mümin olarak sergilemesi gereken davranışlar ayetlerle bir bir anlatılmışken her bir mezhebin kendince farklı uydurduğu yeni yasaklar ve ilâvelerin topluma nasıl yıllarca sunulduğunu görmek, inancını doğru olarak yaşamak isteyen bir insanı üzecek boyutlarda.

Ancak elimizde biricik umut ışığı var: Kur'an. Bu kitap da dinimizi, yalnızca Allah'a özgüleyerek ve Kur'an'ı temel alarak yaşamamız, onun haricindeki tüm insani söylem, dine ilave ve başvurulardan uzaklaşmamız için güzel bir kaynak. Bu anlamda Kitab'dan uzaklaşmış/uzak kalmış inananların yeniden ve sadece Kitab'a sarılmalarını vurgulayarak, insanî anlamda yapabileceği en doğru işi yapıyor. Bundan fazlasının zaten asırlardır yapılmakta olduğunu, bunun da aslında "haddi aşma" olduğunu kapsamlı bir şekilde ortaya koyuyor.

Ben de Kur'an'ı anlayarak okuma, üzerinde düşünme, günlük hayatta anma ve layıkıyla uygulama için gayretlerime devam ederken, bu kitaba rast gelmem bir şans oldu. Allah'ın kelâmı bize yakın, kul işi ilâveler, saptırmalar bizlerden uzak olsun.

Hiç yorum yok:

Translate